Onze aanpak Agile software

Agile software ontwikkeling
voor inzicht en controle

Agile werken is inmiddels een ingeburgerd begrip. Toen Ambrero begon met de implementatie van de agile benadering, waren we één van de eersten. Inmiddels doen we vrijwel alles Agile: van inventarisatie tot en met applicatiebeheer. We houden het graag flexibel en effectief om zo optimaal gebruik te maken van nieuwe inzichten.

In veel projecten is wel duidelijk wat de doelstellingen zijn. Maar op welke manier die doelstellingen moeten worden gerealiseerd is lang niet altijd helder. In plaats van vooraf het hele plan te specificeren, breekt Agile het proces op in korte iteraties, Sprints genoemd. Deze Sprints zijn op zichzelf los staande deelprojecten waarin het team verantwoordelijkheid neemt om een stuk functionaliteit te inventariseren, ontwerpen, ontwikkelen en testen.

Ik wil snel van start

Zo zetten we de koers uit

Bij de ontwikkeling van een SaaS product wil je natuurlijk op korte termijn je eerste betalende klanten hebben. Bij de bouw van bedrijfssoftware wil je dat medewerkers zo snel mogelijk profijt hebben van geoptimaliseerde processen. Ons streven is om snel toe te werken naar een eerste versie die zoveel waarde heeft dat gebruikers het product enthousiast omarmen. Het ‘minimum lovable product’ (MLP) noemen we dat.

Dit doen we om in te schatten wat hiervoor nodig is:

 • Inventarisatie van de gebruikerswensen
 • Gebruikerswensen in het product backlog plaatsen
 • Inschatten kosten en planning van het MLP.

Agile workshop voor een vliegende start

Sta je op het punt om te investeren in software, start dan nu met onze Agile workshop. Waarom?

 • Indruk van de werking van je software
 • Inzicht in het rendement ervan
 • Helderheid in slechts 4 uur van je tijd
Meer info aanvragen

Voortschrijdend inzicht

Na de voorbereidingen voor de realisatie start de ontwikkeling. Door te ontwikkelen in tweewekelijkse Sprints kan het projectteam het product snel aanpassen aan een gewijzigde situatie of nieuwe wensen. Met Agile software ontwikkeling spelen we dus in op verandering.

We zoeken de vooruitgang in de veranderingen om ons heen. Daarom houden we een open blik, het lef om te experimenteren en ruimte voor voortschrijdend inzicht.

Deze benadering maakt Agile zeer geschikt voor ontwikkeltrajecten waarbij gebruikers input leveren op het product. Aan de hand van feedback kan het product steeds worden bijgesteld en doorontwikkeld. Zo houd je de gebruikers betrokken.

Agile werken in sprints
zo werkt het

Sprint 0

Sprint 1

Sprint 2

Product owner
Schrijven van concept User Stories
Definitief maken van
User Stories Sprint 2
Schrijven van concept User Stories
Definitief maken van
User Stories Sprint 3
Schrijven van concept User Stories
Ontwerpers
Interactief ontwerp van User Stories Sprint 1
Interactief ontwerp van User Stories Sprint 2 Realisatie van Templates voor Sprint 1
Interactief ontwerp van User Stories Sprint 3 Realisatie van Templates voor Sprint 2
Ontwikkelteam
Realisatie van Business logic voor sprint 1
Realisatie van Business logic voor sprint 2

Effectief samenwerken in een Scrum team

Een Scrum team werkt zelfsturend: het hele team is betrokken bij het plannen en bij het verdelen van taken. Toch zijn er drie specifieke rollen nodig om het team effectief te laten samenwerken:

Scrum

De Scrum master leidt het scrum team, maar heeft geen autoriteit. Zijn rol is faciliterend aan het proces. De Scrum master zorgt ervoor dat er niets in de weg staat om het ontwikkelwerk zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Scrum

De Product owner gaat over de inhoud en weet als geen ander wat er gebouwd moet worden. Hij stelt de prioriteiten en weet op welke wijze de functionele wensen de business case dienen.

Scrum

Het ontwikkelteam bestaat uit drie tot acht techneuten. Elk met eigen specialisme voor een zo compleet mogelijke kennisbank. Het ontwikkelteam zet de probleemstellingen of vraagstukken van de Product owner om in concrete oplossingen.

Omdat de doelen voorafgaand aan elke Sprint worden bepaald, kan het ontwikkelteam gedurende de Sprint zelfsturend opereren. Dagelijkse communicatiemomenten binnen het ontwikkelteam zorgen voor een intensieve samenwerking en effectieve ontwikkeling.

Ja, ik wil Agile aan de slag!

Elke 2 weken werkende software

Elke 2 weken bepaal je als klant welke stappen er moeten worden gezet. Je houdt de controle op de koers van het project door de ontwikkelpunten te prioriteren. Vervolgens krijg je:

 • Feedback van het ontwikkelteam
 • Inschatting planning en kosten
 • Commitment van het team op de werkzaamheden

Na die 2 weken geven we een demonstratie van de software. Na acceptatie leveren we werkende en geteste software op die direct in gebruik kan worden genomen. Zo heb je gedurende de realisatie al rendement op je investering.

Grip op de financiën

Het Product backlog wordt continu bijgewerkt op basis van het voortschrijdend inzicht. We geven geregeld een inschatting af van de ontwikkelkosten per backlog-item. Hoewel het backlog dus kan groeien, kunnen de kosten in de hand gehouden worden door een budget cap te hanteren.

Op korte termijn met je webapplicatie de markt op

Daarnaast geeft Ambrero per Sprint commitment op het budget. Binnen een Sprint loop je geen risico dat de overeengekomen functionaliteit meer gaat kosten dan vooraf ingeschat. Na afloop van de Sprint geeft Ambrero een financieel overzicht waarin je kunt zien waar we staan. Daarmee houd je inzicht in hoe het verloop van het project zich verhoudt tot de opgestelde begroting.

Wil je ook Agile starten?
Vraag dan onze Agile workshop aan als start van je project!

Plan direct een workshop met onze specialisten.

Bart Matthaei

Directie & sales

Email

Sta je op het punt om te investeren in software, start dan nu met onze Agile workshop. Waarom?

 • Indruk van de werking van je software
 • Inzicht in het rendement ervan
 • Helderheid in slechts 4 uur van je tijd
U bent iets vergeten in het formulier. Vul de gemarkeerde velden aan.

Ja, ik wil meer informatie over de Agile workshop!

Bericht verzonden

Bedankt voor de aanvraag. Houd je mailbox in de gaten voor onze informatiefolder over de Agile workshop!